Algemene Voorwaarden Make-up Workshops

 1. ALGEMEEN – De Workshop wordt georganiseerd door Art in the Attic, Kvk 58761802 (Apeldoorn) (hierna te noemen “De Organisatie”) en zal worden gehouden op diens bedrijfsadres. De Deelnemer/Boeker bevestigt kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met alle beschikbare informatie en deze Algemene Voorwaarden. De Deelnemer/Boeker verklaart persoonsgegevens namens zichzelf, volledig en naar waarheid te hebben verstrekt. Indien Deelnemer/Boeker jonger is dan 18 jaar, dan dient hij/zij vooraf toestemming te hebben verkregen van een wettelijke ouder/voogd en die toestemming op verzoek van De Organisatie te kunnen overleggen
 2. PRIVACY & (PERSOONS)GEGEVENS – Gegevens en informatie die je aan ons verstrekt, bijvoorbeeld voor het aanvragen van informatie of inschrijven voor workshops, worden door ons verwerkt met inachtneming van wettelijk regels en bepalingen t.a.v. je (persoons)gegevens en privacy. Deze website maakt gebruik van cookies van o.a. Google Analytics en Google Adwords. Hiermee houden we bij op welke wijze bezoekers van deze website gebruik maken van de website. Uitgebreide informatie over dit alles vind je in onze Verklaring t.a.v. Gegevensbescherming & Privacy.
 3. INHOUD – De exacte inhoud van de Workshop zal worden omschreven in de reserveringsbevestiging die Deelnemer/Boeker ontvangt na afstemming van de inhoud en planning met de Organisatie. De Organisatie behoudt zich het recht voor de Workshop, of onderdelen daarvan, te wijzigen, op te schorten of te annuleren als omstandigheden daarom vragen, in welk geval aan Deelnemer/Boeker een passende vervanging zal worden aangeboden, of, als die niet mogelijk blijkt, een evenredig deel van het workshopbedrag aan Deelnemer/Boeker binnen 2 weken zal worden terugbetaald
 4. TOTSTANDKOMING – De reservering en overeenkomst tussen Deelnemer/Boeker en De Organisatie komt tot stand op het moment dat de bevestiging van de door de Deelnemer/Boeker gemaakt reservering, na overleg met de Organisatie, per e-mail naar het door de Deelnemer/Boeker opgegeven e-mailadres wordt verzonden. De reservering en overeenkomst zijn daarmee bindend en rechtsgeldig
 5. BETALING – Deelnemer/Boeker verplicht zich tot een aanbetaling op het workshopbedrag van € 50,- die binnen 3 dagen na de reservering dient te worden voldaan via de instructies die de Deelnemer/Boeker per e-mail ontvangt. Deelnemer/Boeker ontvangt een factuur voor het workshopgeld per e-mail. Het volledige workshopgeld dient uiterlijk 5 dagen voor de eerste lesdag ontvangen te zijn door De Organisatie middels een bankoverschrijving naar de IBAN bankrekening die op de factuur wordt aangegeven, tenzij anders is overeengekomen. Bij te late betaling heeft De Organisatie het recht Deelnemer/Boeker toegang tot Workshop te weigeren in welk geval het workshopgeld minus de aanbetaling binnen 2 weken wordt terugbetaald. Restitutie van de aanbetaling of het workshopgeld op verzoek van Cursist is in geen geval mogelijk. In het uiterste geval behoud De Organisatie zich het recht voor openstaande rekeningen voor incasso uit handen te geven, met inachtneming van de geldende regelgeving
 6. HERROEPING – Deelname aan de Workshop door particulieren betreft vrijetijdsbesteding en de inschrijving kan derhalve niet worden herroepen o.b.v. de Wet Koop op Afstand. De Organisatie verleent iedere Cursist (particulier of zakelijk) de mogelijkheid om deelname voor de Workshop kosteloos te herroepen tot uiterlijk 72 uur voor aanvang. Bij een herroeping korter dan 72 uur voor aanvang is Deelnemer/Boeker 100% van het workshopgeld verschuldigd. Herroeping geschiedt door het downloaden, invullen en binnen bovengenoemde termijn per post of e-mail verzenden van dit Herroepingsformulier naar het bedrijfsadres van De Organisatie
 7. VERZUIM, WIJZIGEN, ANNULEREN – Bij (on)vrijwillig verzuim, afmelding, afwezigheid zonder reden en/of een ‘no-show’ blijft Deelnemer/Boeker het volledige workshopgeld verschuldigd
 8. TOEPASSELIJK RECHT – Op de inschrijving en overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing
 9. OVERIGE BEPALINGEN
  • Deelnemer/Boeker zal al het mogelijke doen om op tijd te komen
  • Deelnemer/Boeker stemt ermee in om tijdens De Cursus desgevraagd model te zitten voor andere deelnemers en zich door hen te laten opmaken onder begeleiding van De Organisatie
  • Tijdens De Workshop mogen geen beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt
  • Van alle materialen die tijdens De Workshop worden verstrekt, berust het auteursrecht en intellectuele eigendom bij De Organisatie en niets daarvan mag worden gekopieerd, vermenigvuldigd of anderszins beschikbaar worden gemaakt aan derden
  • Roken is tijdens De Workshop nergens toegestaan
  • Voor ieders veiligheid, is er in ons pand cameratoezicht
  • De Organisatie behoudt zich het recht voor Deelnemer/Boeker toegang te ontzeggen of uit De Workshop te verwijderen in geval van misbruik of bedrog, of bij kwetsende, racistische, beledigende, onzedige, of anderszins aanstootgevende uitlatingen jegens De Organisatie, andere deelnemers of De Workshop in het algemeen, in welk geval Deelnemer/Boeker geen recht heeft op restitutie van het workshopgeld
  • De Organisatie aanvaardt op geen enkele wijze verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor vermissing, beschadiging, of diefstal van persoonlijke eigendommen van Deelnemer/Boeker of voor persoonlijk letsel opgelopen tijdens De Workshop
  • Alle schade en/of letsel voor, tijdens, of na De Workshop veroorzaakt door Deelnemer/Boeker jegens De Organisatie en/of andere deelnemers zal op Deelnemer/Boeker worden verhaald

(v20180201, bij boekingen voor februari 2018 en verder)

Facebookgoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailFacebookgoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail