Algemene Voorwaarden Make Up Workshop & Cursus

Algemene Voorwaarden Make-up Workshop & Cursus

 1. ALGEMEEN – De Workshop of Cursus wordt georganiseerd door Art in the Attic B.V., Kvk 78272726 (Apeldoorn) (hierna te noemen “De Organisatie”) en zal worden gehouden op diens bedrijfsadres. De Deelnemer/Boeker bevestigt kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met alle beschikbare informatie en deze Algemene Voorwaarden. De Deelnemer/Boeker verklaart persoonsgegevens namens zichzelf, volledig en naar waarheid te hebben verstrekt. Indien Deelnemer/Boeker jonger is dan 18 jaar, dan dient hij/zij vooraf toestemming te hebben verkregen van een wettelijke ouder/voogd en die toestemming op verzoek van De Organisatie te kunnen overleggen
 2. PRIVACY & (PERSOONS)GEGEVENS – Gegevens en informatie die je aan ons verstrekt, bijvoorbeeld voor het aanvragen van informatie of inschrijven voor workshops, worden door ons verwerkt met inachtneming van wettelijk regels en bepalingen t.a.v. je (persoons)gegevens en privacy. Deze website maakt gebruik van cookies van o.a. Google Analytics en Google Adwords. Hiermee houden we bij op welke wijze bezoekers van deze website gebruik maken van de website. Uitgebreide informatie over dit alles vind je in onze Verklaring t.a.v. Gegevensbescherming & Privacy.
 3. INHOUD – De exacte inhoud van de Workshop of Cursus is zoals omschreven op de productpagina, eventueel aangevuld met een omschrijving in de afspraakbevestiging die Deelnemer/Boeker ontvangt na afstemming van de inhoud en planning met de Organisatie. De Organisatie behoudt zich het recht voor de Workshop, of onderdelen daarvan, te wijzigen, op te schorten of te annuleren als omstandigheden daarom vragen, in welk geval aan Deelnemer/Boeker een passende vervanging zal worden aangeboden, of, als die niet mogelijk blijkt, een evenredig deel van het workshopbedrag aan Deelnemer/Boeker binnen 2 weken zal worden terugbetaald
 4. TOTSTANDKOMING – De afspraak/reservering/boeking en overeenkomst tussen Deelnemer/Boeker en De Organisatie komt tot stand op het moment dat de bevestiging van de door de Deelnemer/Boeker gemaakt afspraak/reservering/boeking per e-mail naar het door de Deelnemer/Boeker opgegeven e-mailadres wordt verzonden. De afspraak/reservering/boeking en overeenkomst zijn daarmee bindend en rechtsgeldig
 5. BETALING – Deelnemer/Boeker ontvangt een factuur voor het workshopgeld per e-mail. Het volledige workshopgeld of cursusgeld dient uiterlijk 3 dagen voor de eerste lesdag ontvangen te zijn door De Organisatie middels een iDEAL betaling of een bankoverschrijving naar de IBAN bankrekening die op de factuur wordt aangegeven, tenzij anders is overeengekomen. Bij te late betaling heeft De Organisatie het recht Deelnemer/Boeker toegang tot Workshop of Cursus te weigeren. Restitutie van de aanbetaling of het workshopgeld op verzoek van Deelnemer/Boeker is in geen geval mogelijk. In het uiterste geval behoud De Organisatie zich het recht voor openstaande rekeningen voor incasso uit handen te geven, met inachtneming van de geldende regelgeving
 6. HERROEPEN & OMBOEKEN – Deelname aan de Workshop of Cursus door particulieren betreft vrijetijdsbesteding en de inschrijving kan derhalve niet worden herroepen o.b.v. de Wet Koop op Afstand. De Organisatie verleent iedere Deelnemer/Boeker (particulier of zakelijk) de mogelijkheid om deelname voor de Workshop of Cursus kosteloos te herroepen of om te boeken tot uiterlijk 72 uur voor aanvang. Bij een herroeping korter dan 72 uur voor aanvang is Deelnemer/Boeker 100% van het workshopgeld of cursusgeld verschuldigd. Herroeping of een verzoek tot omboeking geschiedt door het per e-mail verzenden van een verzoek met daarin naam, geplande datum en order- of factuurnummer naar het algemene e-mailadres van De Organisatie. Betreft het een omboeking, dan kan het verzoek alleen worden ingewilligd op basis van beschikbaarheid en tegen het dan geldende tarief, tenzij het dan geldende tarief lager is dan het originele tarief in welk geval het originele tarief gehandhaafd blijft.
 7. VERZUIM, ANNULEREN – Annuleren door Deelnemer/Boeker is niet mogelijk. Bij (on)vrijwillig verzuim, afzeggen, afwezigheid en/of een ‘no-show’ blijft Deelnemer/Boeker het volledige workshopgeld of cursusgeld verschuldigd, ongeacht de reden. Reeds betaalde bedragen worden in geen geval gerestitueerd en De Organisatie zal geen vervangende afspraak aanbieden.
 8. TOEPASSELIJK RECHT – Op de inschrijving en overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing
 9. OVERIGE BEPALINGEN
  • Deelnemer/Boeker zal al het mogelijke doen om op tijd te komen
  • Deelnemer/Boeker stemt ermee in om tijdens de workshop of cursus desgevraagd model te zitten voor andere deelnemers en zich door hen te laten opmaken onder begeleiding van De Organisatie
  • Tijdens De Workshop of Cursus mogen geen beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt
  • Van alle materialen die tijdens De Workshop of Cursus worden verstrekt, berust het auteursrecht en intellectuele eigendom bij De Organisatie en niets daarvan mag worden gekopieerd, vermenigvuldigd of anderszins beschikbaar worden gemaakt aan derden
  • Roken is tijdens De Workshop of Cursus nergens toegestaan
  • Voor ieders veiligheid, is er in ons pand cameratoezicht
  • De Organisatie behoudt zich het recht voor Deelnemer/Boeker toegang te ontzeggen of uit De Workshop of Cursus te verwijderen in geval van misbruik of bedrog, of bij kwetsende, racistische, beledigende, onzedige, of anderszins aanstootgevende uitlatingen jegens De Organisatie, andere deelnemers of De Workshop in het algemeen, in welk geval Deelnemer/Boeker geen recht heeft op restitutie van het workshopgeld
  • De Organisatie aanvaardt op geen enkele wijze verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor vermissing, beschadiging, of diefstal van persoonlijke eigendommen van Deelnemer/Boeker of voor persoonlijk letsel opgelopen tijdens De Workshop of Cursus
  • Alle schade en/of letsel voor, tijdens, of na De Workshop of Cursus veroorzaakt door Deelnemer/Boeker jegens De Organisatie en/of andere deelnemers zal op Deelnemer/Boeker worden verhaald

(v20200626, bij afspraken, reserveringen en boekingen voor juli 2020 en verder)